Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.06.2021 16:29 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Türkiye'de yerleşik, ortakları türk olan firmamız ticari hava taşımacılığı yapmaktadır. Envanterimizde bulunan uçaklardan 1 tanesini Yurt içinde faaliyet gösteren bir firmaya döviz sözleşme ile döviz faturalı satışını yapabilir miyiz. 16 Kasım 2018 Cuma tarihli 30597 Sayılı resmi gazetenin aşağıdaki maddesine göre uygun mudur ? (20) Türkiye’de yerleşik yolcu, yük veya posta taşıma faaliyetinde bulunan ticari havayolu işletmeleri; hava taşıma araçlarına, motorlarına ve bunların aksam ve parçalarına yönelik teknik bakım hizmeti veren şirketler; sivil havacılık mevzuatı kapsamında havalimanlarında yer hizmetleri yapmak üzere çalışma ruhsatı alan veya yetkilendirilen kamu ya da özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlar ile söz konusu kuruluşların kurdukları işletme ve şirketler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayelerinde en az yüzde elli hisse oranına sahip olduğu ortaklıkların Türkiye’de yerleşik kişilerle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri haricindeki sözleşmeleri akdetmeleri mümkündür.

Cevap : Dövizli satış yapılabilr.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.