Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.06.2021 18:36 (Üye) Soru : Selamlar, tekstil etiketleri ve matbaa işleri yapan firma X vergi mükellefine stıcker baskı bedeli faturası düzenleyecek.işlem bedeli KDV dahil 1000 tl üzerinde olduğu için 7/10 oranında tevkifat uygulayacak.uygulama doğrumudur? kestiğimiz faturayı sadece KDV 1 kısmi tevkifat bölümünde göstermemiz yeterli mi? teşekkürler

Cevap : Etiket ve matbaa işi yapan firma aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara hizmet vermiş ise KDV tevkifatı yapılır.Aksi durumda tevkifat yapılmaz. BELİRLENMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, -Sigorta ve reasürans şirketleri,( 01/03/2021 den itibaren) -Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren) -Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) -Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, -Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler - Kalkınma ve Yatırım Ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.