Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.06.2021 12:23 (Üye) Soru : Fazla mesai alacağı için dava açan bir işçi davayı kazandıktan sonra fazla mesaiye hükmedilirse işçinin SGK priminde de geçmişe yonelik artış olacak mı SGK bu fazla mesailere ilişkin odenmeyen primleri işverenden isteyecek mi?

Cevap : .konu dava konusu olmuş geriye doğru gün düzeltme değil ödenmeyen fazla mesailerin talebi söz konusu olmuş ve dava işverenin aleyhine sonuçlamış ise Dava sonucunda işçi fazla mesailerinin ödenmesine dair karar çıkmışsa işveren bildirimini yapıp işçinin mesailerini ödemelidir. Ödeme yapıldığı tarihtede hesaplarında giderleştirebilir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.