Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.06.2021 13:33 (Üye) Soru : Merhaba 2016 yılında işten çıkarılan işçiye mahkeme kararıyla maaş-mesai- yıllık izin ücreti faizi ile ödendi. Sgk bildirimi nasıl yapılmalıdır? Detaylı bilgi verilmesini rica ediyorum. Not: ödeme tarihi 20 Mayıs 2021 Mahkeme gerekçeli karar tarihi:Şubat 2021 Ödeme icra emri tarihi Nisan 2021

Cevap : mahkeme kararına istinaden tarafınıza yapılan ödemelerden; - 1475 sayılı Kanuna göre yapılan kıdem tazminatı ödemesinin, Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi uyarınca gelir vergisinden istisna edilmesi, - Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi gereğince ücret olarak kabul edilen ihbar tazminatı, fazla çalışma ve genel tatil ödemelerinin ise nakden veya hesaben ödemenin yapıldığı dönemin ücreti olarak değerlendirilmesi ve bu ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılması, gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.