Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.06.2021 13:39 (Üye) Soru : Üniversite Hocaları online olarak kurs açacak. Bir şirket kuruluşu yapılacak. Üniversite (devlet veya vakıf üniversitesi) hocası şirket ortağı olabilir mi? Şirkette müdür olabilir mi? Kurs verecek öğretim görevlilerinin ödemeleri Gider pusulası ile ödenebilir mi? Veya devlet üniversitesi veya vakıf üniversitesi öğretim görevlileri kısmı süreli sgk'lı yapılabilir mi?

Cevap : 657 sayılı Kanun bir kimsenin tacir olmasını yasakladığı için gerçek kişi olan devlet memurunun 6102 sayılı Kanundaki tanıma göre, bir ticari işletmeyi kısmen de olsa, kendi adına işleten kişi statüsünde olmaması gerekmektedir. 657 sayılı Kanun; bu tür işletmelerin devlet memurunun ortağı bulunduğu şirketler tarafından işletilmesini ve dolayısıyla devlet memurunun sermaye şirketlerine ortak olmasını yasaklamamıştır. Nitekim, Devlet Personel Başkanlığı’nın 12.02.2014 tarih ve 506 sayılı Görüş Yazısında da; “… anonim şirketin esas sözleşmesinde veya limited şirketin şirket sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketlerin yönetimi ile denetiminde de görev almamak kaydıyla 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olmasında yasal açıdan bir sakınca olmadığı değerlendirilmektedir.” denilmektedir. 657 sayılı Kanun’a göre devlet memurunun anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi, limited şirketlerde ise şirket müdürü olması yasal olarak mümkün değildir (Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’te de, seçilecek yönetim kurulu üyelerinin devlet memuru olmaması gerektiği belirtilmiştir). Tek ortaklı limited şirketlerde şirket ortağı aynı zamanda şirket müdürü olmak zorunda olduğundan devlet memurunun limited şirketin hissesinin tamamına sahip olması yani şirkette tek ortak olması yasal olarak mümkün değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.