Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.06.2021 13:50 (Üye) Soru : Merhabalar 1- İsteğe bağlı sigortalı olan yeni doğum yapmış kadın dopum parası, süt parası alma hakkına sahipmidir

Cevap : Geçici işgöremezlik ödeneği yani rapor parası ile doğum yardımı olarak nitelendirilen emzirme ödeneği (süt parası – süt yardımı), doğumdan önceki ve sonraki çalışılmayan süreler için geçici işgöremezlik ödeneği; kısa vadeli sigorta kollarına yani iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarına tabi olanlara ödenmektedir. İsteğe bağlı sigortalılar ise sadece uzun vadeli sigorta kolları (malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolları) ile genel sağlık sigortası için prim ödemektedirler. Bu nedenle isteğe bağlı sigortalılar geçici işgöremezlik ödeneği veya doğum yardımı alamazlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.