Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.06.2021 13:59 (Üye) Soru : Merhaba sayin danisman Yarim çalışma olan ayla ilgili sgk incelemesi var Yarim calismada sgk yarim günu tam kabul ettiginden örnegin ücret gideri toplami brüt 100.000 olan isyeri için sgk matrahi 115.000 aradaki 15.000 tl fark yarim çalismadan kaynaklanmakta ancak sgk müfettisi sgk matrahinı resmi defterde görmem Lazim yoksa kayitlar uyumsuz yazarim diyor.böyle bir ucret tahakkuku şekli var mı. Iyi çalişmakar

Cevap : Yarım çalışma ödeneğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenen “Doğum Ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul Ve Esaslar” da açıklanmıştır. Usul ve Esasların 6/7 fıkrasında, “Yarım çalışma ödeneği süresi, aylık olarak on beş günü geçmemek üzere işveren tarafından bildirilen ilgili aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hesaplanır. Gün sayısının kesirli olarak bulunması halinde tama iblağ edilen kısmı işveren tarafından, diğer kısmı İŞKUR tarafından ödenir. Yarım çalışma ödeneğinin başladığı ve sona erdiği ay içerisindeki fiili gün sayısını aşmayacak şekilde ödeme gün sayısı belirlenir.” şeklinde açıklama yapılmıştır. Buna göre analık halinin izin süresi 25/9/2019 tarihinde sona eren bir işçinin birinci doğum nedeniyle 60 gün süreyle yarım çalışma yapacağı düşünüldüğünde, yarım çalışma süresi 26/9/2019 tarihinde başlayıp, 25/11/2019 tarihinde son erecektir. Bu durumda, - 1/9/2019 ila 25/9/2019 tarihleri arasındaki sürelerde (ücret ödenmemesi kaydıyla) analık hali izni nedeniyle istirahatli olmasından dolayı prim günü olamayacağından ayın kalan 5 gününün yarısı tama iblağ edilerek 2019/Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 3 gün, eksik gün sayısı 27 gün, eksik gün nedeni 24- Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler seçeneği tercih edilerek, -1/10/2019 ila 31/10/2019 tarihlerine ilişkin 2019/Ekim ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 15 gün, eksik gün sayısı 15 gün, eksik gün nedeni 23-Yarım çalışma ödeneği seçeneği tercih edilerek, -1/11/2019 ila 25/11/2019 arasındaki 25 günün yarısı tama iblağ edilerek bulunan 13 gün ile 26/11/2019 ila 30/11/2019 tarihleri arasındaki 5 gün toplanarak 2019/Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde prim gün sayısı 13 + 5 = 18 gün, eksik gün sayısı 12 gün, eksik gün nedeni 23 Yarım çalışma ödeneği seçeneği tercih edilerek, SGK’ya bildirim yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.