Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.06.2021 11:07 (Üye) Soru : Merhaba, 3 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile ilgili indirilmeyecek Katma Değer vergisi 'ç' bendine eklenen paragrafta şunu anlayabilir miyiz binek araçlarda indirim konusu yapılamayan %30 luk rakamı artık kdv indirim konusu yapabileceğimiz. konu ile ilgili görüşünüzü rica ederim.

Cevap : Bahsettiğiniz (ç) bendi Finansman kısıtlaması ile ilgilidir. Binek araçlardaki kısıtlaması devam etmektedir. Finansman gider kısıtlamasında uygulanan işlemlerde ödenen KDV nin tamamının indirileceği belirtilmiştir.. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendin FİNANSMAN GİDERİNİN Tanımı yapılmaktadır. BİNEK ARAÇLARINDAKİ KISITLAMA İSE ; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi BİNEK ARAÇ GİDER KISITLAMASI Tanımı yapılmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.