Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2021 09:59 (Üye) Soru : İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ Kanunun 6. Maddesinde ise işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu madde ile mükelleflere, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda olmayan veya kayıtlarda var olup işletmede mevcut olmayan emtia, makine ve teçhizat ve demirbaşlara yönelik kayıtların düzeltilme imkanı getirilmektedir. Ayrıca kayıtlarında yer alan fiktif tutarlarında düzeltilebilmesi mevzubahistir. soru:bu madde kapsamında işletme kayıtlarında yer alan emtianın alındığında kayıtlanan fiyatları ile, güncel satınalma bedelleri arasındaki fark için baska bir değişle enflasyon farkları içinde düzeltme yapılabilirmi ? 2019 yılında tanesi 1.000,00 TL ye alınan ve hala stokta bu fiyatla yer alan emtianın bu gün ki fiyatının 1.500,00 TL olduğunu var saydığımızda 500,00 TL lik fark için bu maddeden yararlanmak mümkünmüdür ? teşekkürler.

Cevap : Yasa henüz Resmi gazetede yayımlanmadı Yayımlanınca Oda tarafında hazırlanan rehber web sayfamıza eklenecektir. Tüm konular rehberde izah edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.