Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.06.2021 09:44 (Üye) Soru : Merhaba Şirketin 7256 sayılı kanun ile varlık barışından faydalanıp, yurt içindeki TL varlığı şirket bana hesabına yatırıp muhasebe kayıtlarında özel fon hesabına aldıktan sonra, ilerleyen günlerde ortağın daha önceki dönemlerden oluşan şirketten alacağı için bankadan ödeme yapılabilir mi? Özel fon hesabında ki tutar kayıtlarda kalmak kaydı ile. Bilgi verirseniz memnun olurum.

Cevap : Fonda kalma süresi yok. Her zaman kullanılır. 28 Kasım 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31318 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) Bildirilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilmesi MADDE 9 (4) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilecektir. Fon hesabında tutulan bu tutarlar, işletmenin tasfiye edilmesi halinde vergilendirilmeyeceği gibi 193 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri uyarınca gerçekleşecek birleşme, devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmeyecektir. Ayrıca söz konusu varlıklara ilişkin tutarların, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması halinde kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek kişi ortaklar ile kurumlar vergisi mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar da vergilendirilmeyecektir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.