Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.06.2021 13:27 (Üye) Soru : Merhaba 7326 sayılı yapılandırma kapsamına 2020 yılı gelir vergisinin 2. taksiti bu kapsama girer mi? Teşekkürler.

Cevap : Bu konuda yasada özel bir düzenleme yok. Kişisel görüşümüz 2. taksi din yapılandırılması olamayacağı yöndedir. Benzer olay Kanun 1. maddesinde MTV ikinci taksidin kapsamda olmadığı belirtilmiştir. Kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2) 2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.