Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.06.2021 08:32 (Üye) Soru : Merhabalar, Ana Sigorta Şirketi,sigorta acentesine 5 yıllık işyerini bedelsiz kullanımı amacıyla kiralıyor.Belli periyotlarda acenteye Komisyon Gider Belgesi benzeri bir belge düzenleyecekmiş(acente için gelir belgesi).Bu kira tutarlarının stopajlarını da kirayı ödeyen ana şirket beyan edip ödeyecek. Benim sorum ana şirketten gelen belgeye istinaden direk gelir kaydı yapmak mı gerekir ya da dönem içinde gider tahakkuku yapıp sonradan gelen gelir belgesi ile (sadece bu konudan dolayı) kar/zarar sıfır olarak defter kayıtlarını düzenleyebilir miyiz? Saygılarımla.

Cevap : Yapılan işlemin yanlış olduğu görüşündeyiz Kira ödemesi yok ise neden Stopaj yapılıyor. Komisyon gider belgesi diye bir belge olmaz.Konu hakkında özelge alarak işlem yapmanızı öneririz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.