Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.06.2021 10:28 (Üye) Soru : SAYIN DANIŞMANIMIZ, Şirketimiz 30 gün kısa çalışması olan işçilerine sosyal yardım/destek olmak amacıyla ikramiye adı altında bankadan ödeme yapmakta. Çalışanın gün sayısı sıfır. Bu durumda bu yardım/ikramiye sgk bildirgesinde gösterilmeyecek sadece stopaj ve damga vergisi uygulanacak. Doğru mudur?

Cevap : Kanun md. 80/1/c bendinde de: “b bendinde belirtilen istisnalar (yukarıda maddeler halinde belirtilen kazançlar) dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz” denmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.