Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.06.2021 13:23 (Üye) Soru : Özel bir şirkette sgk lı olarak çalışan personelimizin Annesi adına ödediği tamamlayıcı sağlık sigortası primlerinin gv ücret matrahından indirim yapılıp yapılmayacağı konusunda uygulama farklı yorumlar söz konusu. İndirilip indirelemeyeceği ile ilgili kanun maddesi/özelge göstererek bilgi verebilirseniz sevinirim. Teşekkürler.

Cevap : Tebliğ Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 256) 1. Giriş Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortaları için ödenen katkı payı ve primlerin gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirimi ve bu indirime ilişkin olarak katkı payı ve primlerin belgelendirilmesi konularında Bakanlığımıza iletilmiş sorulara ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. .......................... diye devam etmetedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.