Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.06.2021 10:34 (Üye) Soru : Firma tasfiyeye girecektir.Tasfiyeye girmeden önce işçiler işten çıkartılacaktır.İşçilerin bu süreçte işten çıkış nedeni işveren tarafından fesih mi olmalıdır?Yoksa işyerinin kapanışı şeklinde çıkış yapılıp bu tarihte sskdan dosya kapanışı mı yaptırılmalıdır? Tasfiye süresinde hiç işçi kalmayacaktır.

Cevap : Şirketlerin sona ermesi ya da erdirilmesi yasal, doğal ve sözleşmesinde yer alan hükümler dolayısıyla sona erebilir Başlıcaları aşağıda olduğu gibidir; a) Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle, b) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle, c) Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle, d) TTK’ nın 421’inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uygun olarak alınan genel kurul kararıyla, e) İflasına karar verilmesiyle, f) Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde, sona erer. Resmi Kurum İşlemleri : 1. Dilekçe , 2. Ortaklar kurulu kararı (1 adet) , 3. Tasfiye sonu sicil gazetesi , Tasfiye sonu tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tüm resmi ve özel kurumlara şirketin tasfiyesinin sona erdiği bildirilir. ( Vergi Dairesi , SGK , Ticaret Odası , Bağkur vs.) Vergi Dairesinin yoklamaya gelmesiyle tüzel kişilik son bulur. İşyerinin kapanması ile fesih çıkışı yapılmalıdır. 17. işyerinin kapanması
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.