Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.06.2021 09:23 (Üye) Soru : Merhaba, Yazılım firmamız yurtdışına yazılım hizmeti ihraç etmekte ve 2020 Kurumlar Vergisi Beyanında (K.V.K. Mad. 10/1-ğ) indirimden faydalanmıştır. Bu indirim için YMM Raporu yazdırılmasına ve vergi dairesine sunulmasına gerek var mı ? 10. Diğer İndirimler, 10.5. Türkiye'den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler, 6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen (ğ) bendi ile 15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleriyle ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Cevap : Bu konuda YMM raporuna yazılması gerekmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.