Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.06.2021 16:24 (Üye) Soru : 7326 sayılı vergi af kanunda Artırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmaz. Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için bu Kanunun 2 nci ve 3 üncü (Borç Yapılandırmasından) madde hükümlerinden yararlanmamış olmalarışartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir. denilmektedir. 2016 2017 2018 2019 ve 2020 yıllarına ait vergi borç yapılandırmasında bulunda isek mi %20 vergi oranından hesaplama yapıcaz, teşekkürler.

Cevap : Borç yapılandırması yapıldığı için Vergi oranı % 20 olarak uygulanır. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki linkde bulunan REHBER’i inceleyiniz. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/2599/Mevzuat-Dosya/09062021-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasi.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.