Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.06.2021 11:25 (Üye) Soru : Yıllara sari inşaat taahhüt işi nedeniyle işe 2018 yılında tahüt işene başlanmış iş 2020 yılında geçici kabul yapılarak sona ermiştir. 170 hesaplarda oluşan maliyetler 622 hesaplara ve 350 hesaplardaki hakkediş tutarları 600 hesaplara alınarak çıkan kar 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilmiştir. 2018-2019 ve 2020 yılında hakkedişler nedeniylen düzenlenen %3 stopaj tutarlarının tamamı mı yıl içinde kesinti yoluyla öden vergiler kısmında beyan edilir. ? yoksa sadece 2020 yılında düzenlenen %3 stopaj mı beyan edilir. ? beyannamenin kesintiyoluyla ödenenler listesine de %3 stopaj kesintisinin başladığı 2018-2019-2020 yıllarında tutarların tamamı mı yazılır,? taahhüt işi yapan firmalar geçici kabul gerçekleşmemiş olsa dahi hakkedişlerden yapılan stopaj kesintilerini her yıl kurumlar vergisi beyannamesinde kesinti yoluyla yapılan ödemeler kısmında beyan etmek zorunda mıdır? Geçici kabulü sonrasında mı beyan etmesi gerekir. Destekleriniz için teşekkür ederim. Saygılarımla

Cevap : Yapılan kesintiler her yıl için düzenlenen beyannamelerde belirtilir.Mahsup ise ; karın beyan edildiği yılda verilen beyannamede tamamı yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.