Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.06.2021 12:51 (Üye) Soru : İSMMO xxxxx nolu üyesiyim. Tasfiye halinde olan bir mükellefimin aynı zamanda da tasfiye memuruyum. Bu mükelelfime Vergi incelemesinden dolayı 2018 yılı için Vergi tarh edildi ve vergi ziyaı cezası kesildi. Tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için uzlaşma talep ettim. 27.05.2021 tarihinde İstanbul Vergi Başkanlığında uzlaşmaya girdim. Vergi Asılları aynen kalmak üzere Vergi ziyaı cezalarından %90 indirilmek üzere uzlaştık. Ancak GİB 'in sayfasında bir problem oluştuğu için tutanak çıkarılamadı. 11.06.2021 tarihinde tutanağın hazır olduğunu bildirerek tutanağı imzaya ve tebellüğ etmeye çağırdılar. Aynı gün 11.06.2021 tarihinde İstanbul Vergi Dairesi Uzlaşma servisine giderek tutanağa 11.06.2021 tarihini de yazarak imzaladım ve tebellüğ ettim. Uzlaştığımız vergi asılları ve vergi ziyaı cezalarından 7326 sayılı yasadan yararlana bilir miyiz? Yararlanmak istediğimiz konu borcun taksitlendirilmesi olmayıp her hangi bir indirim olabilir mi? Bu konuda beni bgldilendirmenizi rice ader saygılar sunarım.

Cevap : Öncelik ile bir konu hakkında bilgi aktaralım serbest çalışan meslek mensupları Tasfiye memuru olamaz. Tasfiye memurluğu ticari faaliyeti yöneten kişidir. (ticaret yasağı) Konu ile ilgili olarak Bu gün (14/06/2021) yayımlanan Tebliği in ilgili bölümünü inceleyiniz.Tebliği linki aşağıdadır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-17.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.