Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.06.2021 12:17 (Üye) Soru : Merhaba, Muhtasar ve SGK Prim hizmet beyannamesini doldururken icra emri ile kesinleşen ve icra dairesine ödediğimiz personel ücretinin beyannamenin SGK bildirimleri bölümünde hangi tahakkuk nedeni seçilmelidir.

Cevap : L-4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca işe iade: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller arasında yer alan 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca işe iade için seçilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.