Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.06.2021 13:37 (Üye) Soru : Sayın Yetkili Merhaba; Vergi Mevzuatıyla ilgili iki sorum olacaktı. Soru1: Baz Hammadde halinde olan silikon KDV Tevkifatına tabi tutulmalı mıdır? Eğer tevkifata tabiyse kanunun hangi maddesi kapsamında değerlendirilmelidir? Soru 2:Tevkifata tabi bir ürün tevkifatlı bir şekilde stok olarak alındığı zaman üzerinde herhangi bir işlem yapmadan olduğu gibi tekrar satılması halinde tevkifata tabi midir? Bu ürün ülke içerisinde örneğin on defa el değiştirip teslim söz konusu olursa her işlemde satışı yapan taraf tevkifat uygulamak zorunda mı? Örneğin 9/10 tevkfata tabi plastik kauçuk aldım bu ürünü üzerinde hiçbir işlem yapmadan olduğu gibi tekrar satıyorum. satış faturamı tevkifatlı mı düzenlemeliyim?

Cevap : 1-Silikon için KDV tevkifatı yapılmaz. 2-Tevkifata tabi malların aynen satılması halinde her el değiştirmede KDV tevkifatı yapılır. KDV Tevkifatına tabi olacak işlemler için aşağıdaki linki inceleyiniz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/PratikBilgiler/2021_vergi/10.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.