Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.06.2021 16:07 (Üye) Soru : Merhaba. Firmamız 509 Sıra No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’nde e irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu kapsamındaki mükelleflerden değildir. ÖTV I listedeki mallardan ithal edip satıyoruz fakat epdk lisansına tabi mal değil ve lisansımız yok. Bu durumda da yani sadece ithal ettiğimiz için e irsaliye zorunluluğumuz var mı? E fatura mükellefiyiz 01.01.2021 de e deftere geçtik, e irsaliyeye geçme zorunluluğumuz e fatura/e defterden dolayı var mı? tebliğde bu şart yok fakat muhasebe yazılımlardan kontrol ettiğimizde 01.07.2020 de e irsaliye geçmek zorunda gözüküyoruz. konuyu nasıl netleştirebiliriz? Saygılar.

Cevap : Merhaba; VUK 509'a göre; - Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler. - Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler. e-irsaliye uygulamasına 1 Temmuz 2020 tarihi itibaiyle geçiş sağlayacaklardır. Faaliyetlerine bu tarihten sonra başlayanlar ise, izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.