Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.06.2021 16:16 (Üye) Soru : Merhaba Bildiğiniz gibi 509 nolu tebliğ ile e-fatura tebliğinde değişiklik yapılarak aşağıdaki madde eklenmiştir, 6. (Ek:RG-9/2/2021-31390) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.). 464601-(CERRAHI, TIBBI VE ORTOPEDIK ALET VE CIHAZLARIN TOPTAN TICARETI) Nace kodu ile medikal sektörde aktif ancak SGK ile herhangi bir anlaşması bulunmayan bir LTD olarak , 1 Temmuz 2021 itibari ile e-faturaya geçme zorunluluğumuz varmıdır.? Teşekkürler

Cevap : Merhaba; VUK 526 Kapsamında 1 Temmuz 2021 tarihinde e-fatura uygulamasına geçiş sağlayacak mükellefler (başkaca yasal yükümlülükleri yoksa) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan mükelleflerdir iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.