Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.06.2021 13:55 (Üye) Soru : Merhaba, 2020/04 döneminde düzenlenen sgk idari para cezası 04/06/2021 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. İlgili ceza 7326 S. yapılandırma kanuna dahil olacağını düşünüyorum. Sizin görüşünüz nedir? Mükellefin bir çok sgk teşviki vardır. 7326 s.k. kapsamında değilse teşviklerden yararlanmaya devam etmek için 15 günlük süre içinde 1/4 indirimden yararlanıp ödemelimiyiz.

Cevap : SGK’ya bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen alacaklardan 7326 sayılı Kanunun RG’de yayımlandığı 09.06.2021 tarihine kadar veya 7326 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; a) 2021/Nisan ayı ve önceki dönemlere ait; 5510/4-1 (a), (b) ve (c) bentleri (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı iştirakçileri) kapsamındaki sigortalılıklardan kaynaklanan ve sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bunlardan kaynaklanan gecikme cezası ile gecikme zammı, b) 2021/Nisan ayı ve önceki dönemlere ait; 7326 sayılı Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası primleri ile bunlardan kaynaklanan gecikme cezası ve gecikme zammı, c) 30.04.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil); özel bina inşaatları ile ihaleli işlerden dolayı yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucu bildirilmediği anlaşılan eksik işçilik üzerinden hesaplanacak prim aslı ile gecikme zammı ve gecikme cezası, d) 30.04.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil); işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları (İPC) ile bunlardan kaynaklı olarak tahakkuk eden gecikme zammı ve gecikme cezası, e) 2021/Nisan ayı ve önceki dönemlere ait; ilgili kanunları uyarımca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı, Borçları yeniden yapılandırılabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.