Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.06.2021 16:02 (Üye) Soru : 7326 Sayılı kanun kapsamında gelir ve kurumlar vergisi matrah arttırımında yüzde 15 vergi oranından faydalanmak için ilgili yıllarda gelir ve gelir geçici beyannamelerinden doğan vergilerinini tamamı zamanında beyan edilmiş ve ödenmiş mi olmalıdır.?Yoksa sadece yıllık beyanlara mı bakılacak?Diğer vergi türlerinden (kdv-muhtasar vb.)kontrol de yapmalımıyız?

Cevap : SADECE YILLIK BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMESİ VE ÖDENMESİ GEREKİR DİĞER BEYANNAMELER İLE İLGİSİ YOK. 7326 SK Mad. 5 (1) ç) Bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmaz. Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait YILLIK BEYANNAMELERİNİ KANUNİ SÜRELERİNDE VERMİŞ, BU VERGİ TÜRLERİNDEN TAHAKKUK EDEN VERGİLERİNİ SÜRESİNDE ÖDEMİŞ ve bu vergi türleri için bu Kanunun 2 nci ve 3 üncü madde hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması hâlinde de bu hüküm uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.