Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.06.2021 12:07 (Üye) Soru : Kimya mühendisi olarak bir firmaya danışmanlık yapacak olan arkadaşım,her ay bir para alacak, başka yerde sgk sı olmayan arkadaşımın alacağı tutar için mükellef olmadığı için herhangi bir belge düzenlemeyeceğini aksine karşı tarafın her ay gider pusulası ile hizmeti belgendirmesi gerekeceğini birden fazla ücret gelir olmadığı ve 650.000tl sınır şartlarınıda taşımadığından ücret gelir beyanıda verilmeyeceği bilgisi verdim. Bir yanlışım varsa düzeltmenizi rica eder kolaylıklar dilerim.

Cevap : Yapılan ödeme için Gider pusulası düzenlenmez. Kimya Mühendisi SM erbabı olarak Mükellefiyet tesisi ettirebileceği gibi Firmada ücretli olarak çalışabilir. Ödeme için Ücret Bordrosu düzenlenir.2021 yılında elde edilen Ücret geliri 650.000 TL nin altında ise yıllık GV Beyannamesi verilmez. 650.000 TL aşması halinde yıllık Beyanname verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.