Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.06.2021 12:09 (Üye) Soru : Üstad Merhaba 7103 sayılı kanun ( 4447-geçici 19 ) ücret stopaj teşvikinde '' İlgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.'' Luca bunu asgari ücret üzerinden %15 olarak uyguluyor, fakat burada diğer vergi dilimleri de dikkate alınmalı mıdır üstad ? Diğer vergi dilimlerine göre hesaplama yapılınca terkin tutarları artacaktır. Görüşünüz için şimdiden teşekkürler.

Cevap : Bahsettiğiniz Bordro programı hakkında bilgimiz yok. Hesaplama GVK 103. maddedeki Vergi dilimlerine göre yapılır. Luca ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.