Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.06.2021 21:02 (Üye) Soru : Sayın yetkiliye;Ltd.Şt.den Anonim şirkete tür değişikliğinde;Mersis sisteminde ,SGK şifre işlemleri ve işçi bilgileri talep ediliyor. Önceden beri çalışan işçiler var.Mersis siteminde işe başlama tariihi isteniyor.Başvurunun ne zaman tescil edileceği belli değil.Yeni uygulama hakkında bilgi rica ediyorum..İyi çalışmalar diliyorum.

Cevap : İŞYERİ TECİL BİLGİLERİNİN MERSİS SİTEMİNDEN OTAMATİK ALINMASININ USUL VE ESASLARI Tüzel kişiliklere ait özel işyeri (tüzel özel işyerleri) açılışlarında gerek ortak bilgileri gerekse yönetici bilgileri kullanıcılar tarafından sisteme kaydedilmekte, işverenler tarafından SGK’ ya değişiklik ve güncelleme talebi gelmediği sürece tescil kütüklerinde ilk girilen bilgiler saklı tutulmaya devam edildiğinden tescil bilgilerinin güncelliği sağlanamamaktaydı. İlgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazıya göre; tüzel özel işyerlerinin ortak, yönetici ve adres bilgileri Merkezi Sicil Kayıt Sisteminden (MERSİS) alınacak ve daha sonraki değişiklikleri otomatik olarak güncellenecektir. Bu kapsamda değerlendirilecek tüzel özel şirket türleri kollektif şirket, adi komandit şirket, paylı komandit şirket, limited şirket, anonim şirket ve kooperatifler olarak belirlenmiş olup çalışma 3 FAZ olarak yürütülmektedir. FAZ-1: İlk tescillerde MERSİS sorgusu ile ortak, yönetici ve merkez adres bilgilerinin alınması. Bu kapsamda MERSİS’ ten alınan kayıtlar için manuel giriş internet ekranları için kapatılacak ancak şube ekranlarında manuel giriş ve düzeltme ekranları bir süre açık kalacaktır. FAZ-2: Sistemde kayıtlı işyeri tescil bilgilerinin MERSİS kayıtlarına göre otomatik olarak güncellenmesi sağlanacaktır. (Güncelleme belirlenen pilot illerde yapılacaktır.) FAZ-3: Sistemde kayıtlı işyeri tescil bilgilerinin MERSİS kayıtlarına göre otomatik olarak güncellenmesi tüm Türkiye’de kayıtlı işyerleri için yapılacaktır. Buna göre FAZ-1’ine ilişkin çalışmalar tamamlanarak uygulama işletime açılmış olup bundan böyle e-Devlet üzerinden yapılan işyeri tescil girişlerinde belirlenen şirket türleri için ortak ve yönetici girişi yapılamayacak, söz konusu bilgiler işverenlerce sisteme girilen MERSİS numarasına göre ekrana otomatik getirilecektir. İşverenlerin ekrana gelen ortak ya da yönetici bilgilerinin hatalı olduğunu ya da güncel olmadığını beyan etmeleri halinde, Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimleri vasıtasıyla MERSİS’te gerekli düzeltme ve güncelleme işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.