Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.06.2021 08:51 (Üye) Soru : Günaydın... Birden fazla gelir unsuru elde eden mükelleflerce, vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olunmaması için, bu fıkrada belirtilen ilgili gelir unsuru itibarıyla matrah artırımı yapılması şarttır. ibaresinden diğer gelirleri varsa (kira gibi) matrah artırımının dışında tutulabilir diye bir anlam çıkıyor...Yoksa bütün gelirler dahil mi edilecektir... Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : Aynı beyannamede birden fazla gelir unsuru olsa da matrah artırımı beyan edilen kümüle (toplam ) tutar üzerinden yapılır.Ayrım yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.