Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.06.2021 11:10 (Üye) Soru : Merhaba, İnşaat Firmamızda 15/02/2021 tarihinde 16.000.000 TL tutarında bir özel firma ile sözleşme imzaladık. 1-Mart ayında çıkan Kdv tevkifatına göre düzenleyeceğimiz hakediş faturalarımız Kdv tevkifatına girecek mi? (Sözleşme tarihine mi?Fatura tarihine mi bakılmalı? ) 2- Sözleşmesi 5.000.000 Tl'yi geçen tüm taşeronlarda bize Kdv tevkifatlı fatura mı düzenleyecek? 3- Yoksa bu iş genelin de kdv tevkifatına girdiği (Sözleşmeden dolayı giriyorsa) için tüm taşeronların yaptığı iş 5 milyonu geçsin geçmesin faturaları tevkifatlı mı olmalı? Yardımlarınızı rica eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR veİ TÜM KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.5 Milyonun altındaki faturada tevkifat uygulanmaz. Tevkifat fatura düzenlemesi ile yapılır. BELİRLENMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, -Sigorta ve reasürans şirketleri,( 01/03/2021 den itibaren) -Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren) -Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) -Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, -Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler - Kalkınma ve Yatırım Ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.