Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.06.2021 10:11 (Üye) Soru : Sn.Danışmanım, Tasfiye sonuna gelmiş bir A.Ş.'nin Devreden KDV'si var. Bu devreden KDV'yi gider yazmak mümkün müdür. Gider yazılabileceğine dair bazı yazılar oludum.Lakin emin olamadım. Bilgilendirme için teşekkürler. Saygılarımla,

Cevap : Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesi hükmü, tam istisna kapsamındaki ve indirimli orana tâbi işlemlere ilişkin olup indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi dışında kalan KDV’nin mükelleflere iadesine izin vermemektedir. Buna karşın, mükellefiyeti sona erdiren olaylardan biri olan tasfiye sürecinde, son dönem KDV beyannamesinde yer alan “Sonraki Döneme Devreden KDV”nin âkibeti özellik göstermektedir. Her ne kadar tam istisna kapsamındaki işlemler, indirimli orana tâbi işlemler dışında kalan işlemler ve tasfiye nedeniyle kurum mal varlıklarının nakde çevrilmesi işlemleri iade hakkı doğuran işlem olarak kabul edilmese de, tasfiye edilerek tüzel kişilikleri ticaret sicilinden silinecek olan kurumlar, verdikleri son dönem KDV beyannamelerinde yer alan “Sonraki Döneme Devreden KDV” tutarlarını tasfiye kârının tespitinde gider unsuru olarak dikkate alabileceği görüşündeyiz. KONU İLE İLGİLİ ÖRNEK ÖZELGE AŞAĞIDAKİ LİNKDEDİR. https://www.gib.gov.tr/node/93359
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.