Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.06.2021 11:55 (Üye) Soru : mrblar mükellefimize açık ihracat hesabı ihbar formu ile ilgili yazılar gelmiştir. yazıda türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı ilişkin tebliğin (tebliğ no:2018-32/48) 3 maddesi uyarınca 180 günlük süre içerisinde yurda getirilmediği ihbar edilmektedir.denilmektedir. firma sözkonusu ihracat bedellerini yurtiçinde tahsil ettiği için DAB veya İBKB sunamamaktadır. bu olayın çözümü varmıdır ilgili yıllar için son çıkan affın içinde yer alan matrah arttırımlarından faydalansak bu duruma çözüm olabilirmi

Cevap : Konunu matrah artırımı ile ilgisi yoktur. Sorunun çözümü için kambiyo müdürlüğünden bilgim alınız .Bu konuda bilgimiz yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.