Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.06.2021 16:16 (Üye) Soru : danismabirimi@ismmmo.org.tr 23.06.2021 Çar 11:45 Cevap:Sayın, GV stopajı dışındaki kesinti KDV tevkifaımı ? Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi MAKBUZ EKTE BRÜT ÜCRET TUTARI 2.040,82 KDV TUTARI 367,35 G.V.STOPAJ TUTARI 408,16 NET ÜCRET TUTARI 1.632,66 KDV TEVKİFAT TUTARI 330,62 TAHSİL EDİLEN KDV TUTATI 36,73 NET TUTAR 2.000,00 TL

Cevap : Avukat aşağıda belirtilen mükelleflere "DANIŞMANLIK "HİZMETİ vermiş ise, 9/10 oranında yapılan kdv tevkifatı hesaplaması doğrudur. Listede yazılı olmayanlara düzenlenen e-smm de kdv tevkifatı yapılmaz. BELİRLENMİŞ ALICILAR LİSTESİ ***5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, ***Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, ***Döner sermayeli kuruluşlar, ***Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, ***Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , ***Bankalar ***Sigorta ve Reasüransa Şirketlerine , Emeklilik Şirketlerine, ( 01/03/2021 den itibaren) ***Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren) ***Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) ***Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) ***Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), *** Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, ***Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, ***Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, ***Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler ***Kalkınma ve Yatırım Ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.