Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.06.2021 09:42 (Üye) Soru : Merhabalar, Özel bir sorum olacak sizlere. Kıyaslama yapabilmek adına. Bir firmada iki kişi 50.000 TL brüt maaş ile çalışıyor, Diğer taraftan A.Ş. te 2021 yılı için 100.000 TL karlılık elde etmiş. Bu iki durum arasında vergisel yönden ne gibi farklar vardır. Hangi durum daha avantajlıdır. Bilgilerinizi rica ederim. Çok ederim. Saygılarımla.

Cevap : "Karlılık elde etme " diye bir gelir çeşidi olmaz. Bahsettiğiniz gelir "Kar Payı" geliri ise elde edilen kar payı MSİ dır.Ücret ile bağlantısı olmaz. Ücret ayrı bir gelir unsurudur .Her gelir çeşidinin vergileme rejimi farklıdır avantaj ,dezavantaj mukayesesi olmaz. GVK 2. maddesi aşağıdadır. Aşağıdaki gelir unsurları dışında gelir olmaz. Gelirin unsurları Madde 2 Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır : 1. Ticarî kazançlar, 2. Ziraî kazançlar, 3. Ücretler, 4. Serbest meslek kazançları, 5. Gayrimenkul sermaye iratları, 6. Menkul sermaye iratları, 7. Diğer kazanç ve iratlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.