Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.06.2021 19:33 (Üye) Soru : Sayın ustadım, Şirketimiz de 19/12/2020 tarihinden itibaren “işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden” şartına istinaden bir eleman çalıştırlamaya başlamıştır. Bu çalışanımız için NİSAN/2021 ve MAYIS/2021 dönemleri için “1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir. “ şartına istinaden “covid-19 ücretsiz izin” geçici madde:28 ile ilgili SGK ya başvuruları yapılmıştır. Çalışanımızın nisan ve mayıs ücretsiz izin paraları hesabına henüz aktarılmamıştır. 1- biz bu işlemleri mevzuat açısından acaba yanlış yaptık ? 2- Eğer yanlış ise o dönemler içir DÜZELTME BİLDİRGESİ vermemiz gerekir mi? Ya da biz elemanımızı ÜCRETSİZ İZİNE çıkartamazmıyız ? Vereceğinin cevaplar için teşekkürler ederim.

Cevap : 27256 Prim Desteğinin Usul ve Esasları: - Sigortalı Yönünden; 01/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması, 01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması, İşe giriş tarihi itibarıyla Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaması, yaşlılık aylığı almaması, Gerekmektedir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.