Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.06.2021 13:53 (Üye) Soru : G.V.Kanunu Mükerrer 121 nci madde gereğince 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde %5 vergi indirimi hakkı kazandık. Bunu da 2021 yılı Haziran ayında muhtasar vergi borcumuza mahsubunu istedik. Muhasebeleştirirken %5 Vergi indirimi tutarını 570-Geçmiş Yıllar Karları Hesabına ilave ettik. Şimdi şirket olarak Kar Payı Dağıtımı Kararı alacağız. %5 Vergi İndirimi tutarı Kurumlar Vergisine tabi değil. Acaba, kar payı dağıtımı yaptığımızda, bu tutar üzerinden %15 G.V. Stopajı yapacak mıyız. Kanun ve Tebliğlerde bununla ilgili bir bilgi bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap : % 5 İNDİRİM MUHASEBE KAYDI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR. KV beyannamesi verilip Tahakkuk fişi alındıktan sonra Beyanname üzerinden indirilen % 5 oranındaki tutar için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılır. Hesaplanan indirim 10.000 TL olduğunu varsayalım --------------------- /04/2021 ---------------------- 136 Hesap 10.000 570 Hesap 10.000 ----------------------/---------------------- 136 Hesap daha sonra mahsup edilecek vergi ile kapatılır. ---------------------/------------------------ 360 Hesap 10.000 136 Hesap 10.000 ---------------------/-------------------- % 5 oranındaki indirimin mahsubu için “GİB İnternet vergi dairesi Geksis" sistemi üzerinden vergi borçlarına mahsup veya iade talep edilecektir. Yukarıdaki örneğe göre 570 hesap da KALAN tutar dağıtılacak ise Bu tutar üzerinden % 15 GV stopajı yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.