Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.06.2021 08:47 (Üye) Soru : mrb , 31.05,2021 tarahili GÇB ile ithalat yapılıyor.Gçb kapanma tariihi 01.06.2021. KDV indirimi ve Ba Bildirimi hangi ay yapılmalıdır. ve Kdv kaydı 191 borç 360 alacak olmalımı

Cevap : 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir. KDV indirimi 191 hesap da takip edilir. Ay sonunda KDV tahakkuk işlemi yapılır. Tahakkuk sonu ödenecek vergi olursa 360 devir olursa 190 hesaba yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.