Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.06.2021 09:32 (Üye) Soru : Merhaba, Tamamlayıcı sağlık sigortası muhasebe kaydı nasıl yapılır veya nasıl giderleştirilir.

Cevap : Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran çalışanın sigorta primi işveren tarafından ödeniyor ise ödenen prim Brüt maaşa eklenir Hesaplanan GV matrahından GVK 63/3. maddesindeki oran ve koşullara göre indirilir. ve bordro muhasebeleşir. Prim çalışan tarafından ödenmiş ise çalışanın bordrosun da hesaplanan GV matrahından GVK 63/3. maddesindeki oran ve koşullara göre indirilir. ve bordro muhasebeleşir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.