Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.06.2021 12:01 (Üye) Soru : Sayın danışman, 2020 yılına ait vergi borçlarımız bulunmaktadır. Bahsedilen vergi borçları geçmiş tarihte beyanname damga vergileri hariç tutularak 368 hesaba alınmıştı.(ödeme yapmadığımız için gider gösteremedik) İlgili vergiler yapılandırma 7326 sayılı kanun ile yapılandırma kapsamına alındı. Geçmiş yıl damga vergileri için yapılması gereken muhasebe kaydı konusunda bilgi rica ediyorum

Cevap : Yapılandırılan vergi borçları için yapılacak kayıt; 368 (B) 689 (B) KKEG (yapılandırma faizi veya gecikme bedeli) 102(A) )
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.