Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.07.2021 10:39 (Üye) Soru : KÇÖ ve NÜD alan personeller bu ödemeleri adlığı süreler için kıdem ve hibar tazminatı hesaplama sürelerine dahil olacak mı.

Cevap : Yargıtayın bu yönde örnek kararları bulunmaktadır. kısa çalışma ödeneğinin düzenlendiği. 4447 sayılı Kanunu’nun Ek.2 maddesi ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 14.07. 2011 tarih, 2010/50993 Esas, 2011/27305 sayılı Kararı birlikte değerlendirildiğinde kısa çalışma sürelerinin tamamının kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerektiği açıktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.