Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.07.2021 10:42 (Üye) Soru : Üstad merhaba, 01.12.2017 tarihi itibariyle işe giriş tarihli personel 01.04.2020-30.06.2021 tarihleri arasında Kısa Çalışma ödeneğinden faydalanıyor. 01.07.2021 tarihi itibariyle işveren tarafından işten çıkartıldığında Kıdem tazminatı 1307 gün üzerinden mi hesaplanır. Yoksa Kısa Çalışma tarihi eksiltilerek 852 gün üzerinden mi hesaplanır. Aynı hesap ihbar tazminatı için geçerlimidir. Ayrıca tazminat ödenirken 01.04.2020 tarihindeki son brüt üzerinden mi hesaplanır. teşekkür ederim

Cevap : kısa çalışma ödeneğinin düzenlendiği. 4447 sayılı Kanunu’nun Ek.2 maddesi ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 14.07. 2011 tarih, 2010/50993 Esas, 2011/27305 sayılı Kararı birlikte değerlendirildiğinde kısa çalışma sürelerinin tamamının kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerektiği açıktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.