Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.06.2021 10:26 (Üye) Soru : 7326 sayılı yasa gereği matrah artırımında Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olmayan Adi Ortaklıklar sadece Kdv artırımında bulunacak, Kurumlar vergisi matrahını artırmayacak . Doğrumu anladık. Cevabınız için teşekkür ederim

Cevap : Mükellefler KV veya GV matrahını artırmadan sadece KDV artırımında bulunabilir. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki linkde bulunan Genel Tebliği inceleyiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-17.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.