Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.07.2021 11:07 (Üye) Soru : Sayın ustadım, Daha evvel aynı konu ile ilgili soru sormuştum, ancak verilen cevbanınız soru ile hiç alakası yoktu. Şirketimiz de 19/12/2020 tarihinden itibaren “işyerlerinde 2019/Ocak ile 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden” şartına istinaden bir eleman çalıştırlmaya başlamıştır. Sorularım geçmiş dönem ile ilgili olaraktır : 1- Bu çalışanımızı NİSAN/2021 ve MAYIS/2021 dönemleri ÜCRETSİZ İZİNE Çıkartalabirmiyiz ? 2- Bu eleman NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ alabilir mi ? Vereceğinin cevaplar için teşekkürler ederim

Cevap : İşçi ile işverenin yazılı olarak anlaşmaları halinde 21 kod ile normal ile ücretsiz izin uygulayabilirsiniz. Bununla birlikte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde esasları belirlenen iki ayrı nakdi ücret desteği daha uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara nakdi ücret desteği ödenmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.