Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.06.2021 11:47 (Üye) Soru : E irsaliyeye geçme zorunluluğu BULUNMAYAN ve e fatura mükellefi de OLMAYAN bir mükellef kağıt irsaliye mi bastırarak yoluna devam edecektir? E fatura mükellefi olmadan e irsaliye kullanmak mümkün müdür?

Cevap : e-fatura kullanmayanlar e-irsaliye kullanamaz. 509 Seri Nolu VUK Gn.Tb. İlgili bölümü aşağıdadır. IV.3.2. e-İrsaliye Uygulamasına Dâhil Olma e-İrsaliye uygulaması bu Tebliğin "IV.3.5." numaralı bölümünde belirtilen mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamaya dahil olmak isteyen mükelleflerin; a) e-Fatura uygulamasına dahil olması, b) Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması, c) Bu Tebliğin "V.1." numaralı bölümünde belirtilen uygulamadan yararlanma yöntemleri ve başvuru esaslarına uygun şekilde e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapması, gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.