Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.07.2021 11:41 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım, Gelir vergisi matrah arttırımı yapabilmek için (GMSİ mükellefleri) şahıs mükellefiyeti yok normalde beyannamesini nasıl gönderebiliriz ? ayrıca beyannameye verilmeyen yıllar için nasıl bir yol gösterebilirsiniz ? teşekkürler

Cevap : öncelik ile GİB bdp programını güncelleyiniz. Programdan Yeni (7326 matrah artımı bölümünden 5/1-a-b seçeneği ile GV matrah artırımı beyannamesinde GMSİ bölümünü seçiniz beyan edilen kısma (0) yazarak asgari miktarları seçerek ilgili yıl veya yıllar için matrah artırımı yapabilirsiniz. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki linkde bulunan Genel Tebliği inceleyiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-17.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.