Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.07.2021 12:14 (Üye) Soru : 06/06/2021 tarihinde Türmob sitesinde yayınlanan, 03.06.2021/119-2 sayılı mevzuat sirkülerinde yer alan aşağıdaki paragrafa göre binek otomobillerde KKEG yazdığımız KDV tutarını ilgili tarihten sonra İndirim konusu yapabileceğimizi mi anlatmaktadır. Bilgilerinizi rica ediyorum. ? Finansman gider kısıtlaması uygulaması kapsamında KKEG olarak dikkate alınması gereken tutarlara ilişkin yüklenilen Katma Değer Vergilerinin indiriminin kabul edilmesine ve KDV Kanunu'nun 30/d maddesi hükmünün uygulanmama yönelik düzenleme yapıldı. Söz konusu değişiklik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Cevap : Finansman gider kısıtlamasına tabi olan işlem için KKEG olarak yazılan gidere ilişin olarak ödenen KDV nin indirileceği anlamı ifade edilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.