Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.07.2021 14:18 (Üye) Soru : 7326 sayılı yasaya göre işletmede bulunduğu halde kayıtlarda bulunmayan emtia ile ilgili(stok affı) beyan verme ve ödeme süresi tarihi olan 31.08.2021 tarihine kadar sorumlu sıfatıyla ödenecek olan verginin süresinde ödenmemesi durumunda her hangi bir hak kaybı yaşanır mı ? Ayrıca stok affı kapsamında oluşan kdv nin indirim konusu yapılması herhangi bir şarta bağlanmış mıdır? Oluşan bu kdv yi ne zaman indirim konusu yapabiliriz?

Cevap : Yapılacak beyanda tahakkuk eden vergi ödenmez ise sistemden yararlanılmamış sayılır. Ödeme yapıldık dan sonra KDV indirimi için KDVK göre takip eden yıl sonuna kadar indirilir.(KDVK Md 29/3)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.