Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.07.2021 16:26 (Üye) Soru : Sayın Uzman, Kurumlar verghisi Genel Tebliği değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Finansman gider kısıtlaması getirilmiştir. Söz konusu tebliğin 11.13.1. Kapsama giren mükellefler başlığı altındaki 2. paragrafta “Ayrıca, finansman gider kısıtlaması uygulamasında, yabancı kaynak ve öz kaynak mukayesesi gerekmekte olduğundan bu düzenleme bilanço esasına tabi mükellefler için geçerli olup işletme hesabı esasına tabi mükellefler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.” Denilmektedir. Bu kapsamda Finansman Gider kısıtlaması bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişileri de kapsıyor mu? Teşekkürler

Cevap : Finansman Gider kısıtlaması bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişileri de kapsar.(GVK Md 41/9)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.