Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.07.2021 09:12 (Üye) Soru : Merhaba, 1.sorum; yıl içinde işe başlayan (2019/Eylül) mükellef için KDV matrah artırımında bulunurken hangi madde kapsamında başvurmalıyız? 2.sorum; tüm aylarda beyanname vermiş ancak bazı aylarda KDV matrahı bulunmayan mükellef için gelir/kurumlar matrah artırım zorunluluğu var mıdır? Bu mükellefler için yine hangi madde kapsamında başvuru yapılacak? Teşekkür ederim.

Cevap : 1- KDV artırımı için GİB beyanname düzenleme programında (bdp) belirtilen kodlardaki beyannamelerden durumunuza göre siz seçeceksiniz.Buna biz karar veremeyiz. 2-KDV matrah artırımı yapanlar GV veya KV matrahını artım zorunluğu yoktur. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki linkde bulunan Genel Tebliği inceleyiniz.Tebliğde Her işleme göre örnekler vardır https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-17.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.