Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.07.2021 09:24 (Üye) Soru : Merhaba, Serbest avukatlık bürosu işleten müşterim, 2016 yılında zarar (22.296 TL), 2017 yılında zarar(41.125 TL), 2018 yılında kar (26.551TL) geçmiş yıl zararlarından mahsup yapıldı. 2019 yılı kar (13.466 TL) geçmiş yıl zararlarından mahsup yapıldı ve dönem için kesinti yoluyla adımıza yatırılan 6.846 TL mahsuben iadesi talep edildi ama hala mahsup yapılmadı. 2020 yılında kar (321.374 TL) bu kardan bir kısmı geçmiş yıl zararlarında (2017 yılının 23.404 TL) mahsup edildi. Geri kalan karın vergisinden ise kesinti yoluyla adımıza yatırılan stopajlar mahsup yapıldı ve 258.610 TL iade çıktı bu iade de istenildi fakat geksis hatalarından dolayı o şekilde kaldı. Sorum müşterimin iadelerinde vazgeçebilir miyim? Sonrasında da matrah artırımı yapsam vergi incelemesinden muaf kalır mı? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Mükellef iade talebinden vaz geçebilir.Matrah artırımı yapılan yıl/yıllarda vergi incelemesi yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.